Cennik

JOGA - 60 minwejście jednorazowe/próbne 50 - zł
4 kolejne wejścia 130 - zł
PILATES - 60 minwejście 50jednorazowe/próbne 50 - zł
4 kolejne wejścia 130 - zł
FIT MAMA (opieka dla dziecka w cenie) - 60 minwejście jednorazowe/próbne 50 - zł
4 kolejne wejścia 140 - zł
TANIEC - DOROŚLI - 60 minwejście jednorazowe/próbne 55 - zł
4 kolejne wejścia 160 - zł
TRENING PERSONALNY - 60min160zł
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - 60min160zł
ZAJĘCIA DLA DZIECI:
MAMO, TATO ZATAŃCZ ZE MNĄ - 30 minwejście jednorazowe/próbne 55 - zł
4 kolejne wejścia 160 - zł
SMYKO MULTISENSORYKA - 45minwejście jednorazowe/próbne 55 - zł
4 kolejne wejścia 160 - zł
MOJA MELODYJKA- zajęcia umuzykalniające - 30-40minwejście jednorazowe/próbne 55 - zł
4 kolejne wejścia 160 - zł
SPRAWNY MALUCH - zajęcia gimnastyczne - 30-40 min
wejście jednorazowe/próbne 55 - zł
4 kolejne wejścia 160 - zł
TANIEC - 45min/55minjednorazowe 55 - zł
4 kolejne wejścia 160 - zł
8 kolejnych wejść 280 - zł
BREAKDANCE - 75minjednorazowe 70 - zł
4 kolejne wejścia 200 - zł
PARKOUR - 75minjednorazowe 70 - zł
4 kolejne wejścia 200 - zł
AKROBATYKA - 45/60minjednorazowe 55 - zł
4 kolejne wejścia 160 - zł
AKROBATYKA -
90 MIN
jednorazowe 83 - zł
4 kolejne wejścia 240 - zł

ZASADY PŁATNOŚCI

1. Uczestnik może wykupić dowolną ilość wejść na wybrane zajęcia zgodnie z powyższym cennikiem ( nie dotyczy dzieci i młodzieży z grup reprezentacyjnych).

2. Warunkiem uczestnictwa dzieci w reprezentacyjnych formacjach tanecznych jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów dzieci, odrębnej umowy regulującej zasady przynależności do formacji.

3. Zajęcia taneczne i akrobatyka rozliczane są miesięcznie tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca za faktyczną ilość konkretnych zajęć wypadających w danym miesiącu.

4. Uczestnik może skorzystać z innych zajęć ( nie dotczy zajęć: Moja melodyjka, Sprawny Maluch, Smyko Multisensoryka, Mamo, Tato zatańcz ze mną )  w ramach wykupionych wejściówek, jednakże tylko w terminie nie przekraczającym daty ważności karnetu, lub danego miesiąca kalendarzowego.

5. Karnety – warunki korzystania:
– karnety są wydawane przy wykupie minimum 4 kolejnych wejść.
– upoważniają do korzystania wyłącznie z zajęć dla dorosłych.
– karnety są wystawiane na okaziciela i zachowują ważność przez 28 kolejnych dni od daty zakupu.
– na jeden karnet może wejść 1 lub więcej osób.
– karnety nie obejmują zajęć tanecznych, akrobatyki i zajęć indywidualnych.

6. Za zajęcia nie objęte karnetami płatności dokonujemy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu (nie w trakcie!).

7. Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą przyjmowane na zajęcia.

8. Studio Tańca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia z własnej winy (m.in. z powodu: choroby, zmiany planu innych zajęć, przeprowadzki do innego miasta, itp. Itd.).

9. W przypadku odwołania zajęć przez Studio Tańca Uczestnik otrzyma zwrot należnej kwoty za konkretne zajęcia lub na życzenie Uczestnika płatność zostanie przeniesiona na kolejny termin.

UWAGA!
Dla drugiego dziecka z tej samej rodziny przysługuje 10% zniżki, a dla trzeciego dziecka 20%. Zniżka nie przysługuje w  przypadku korzystania z zajęć w dwóch różnych lokalizacjach oraz nie obejmuje zajęć: Smyko-multisensoryka, Mamo tato zatańcz ze mną, Moja Melodyjka.

Honorujemy karty Medicover Sport.

Karty Medicover Sport – ZASADY KORZYSTANIA!

Wszyscy użytkownicy kart Medicover Sport są zobligowani do dokonania rezerwacji zajęć oraz do wpłaty kaucji za wybrane zajęcia.

Podczas dokonywania rezerwacji zajęć pobierana jest kaucja w kwocie odpowiadającej ilości wybranych wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kaucja jest zwrotna w całości na koniec danego okresu rezerwacji, jeśli wszystkie zarezerwowane wejścia zostaną wykorzystane (w terminie pierwotnej rezerwacji lub w ramach odpracowania).

Niewykorzystane zajęcia można odpracować w innym terminie nieprzekraczającym okresu rezerwacji.

Kaucja za niewykorzystane wejścia przechodzi na własność Studia Twist.

W przypadku utracenia kaucji klient jest zobowiązany wpłacić następną kaucję by móc skorzystać z kolejnych zajęć.

Zgodnie z umową zawartą z firmą Medicover Sport, użytkownicy kart Medicover Sport korzystający z zajęć w Studio Twist  są każdorazowo  zobligowani do uiszczenia dopłaty w wysokości:

  • 10  zł za – joga pilates
  • 20 zł za – taniec z pakietem Fit&More
  • 25 zł za – taniec pozostałe pakiety

 

Copyright © 2008-2019 Studio tańca i ruchu "Twist"