Zasady obowiązujące w okresie COVID19 na terenie Studia Tańca i Ruchu TWIST

 1. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez infekcji, czy objawów chorobowych oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W uzasadnionych przypadkach będzie mierzona temperatura (gorsze samopoczucie uczestnika, itp.)
 3. Brak możliwości korzystania z szatni ( uczestnik musi być już przygotowany do ćwiczeń, ale posiadać obuwie na zmianę)
 4. Pomieszczenia będą wietrzone w przerwach między zajęciami, a urządzenia dezynfekowane po każdym użyciu.
 5. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy uczestnikami
 6. Uczestnicy mają obowiązek przychodzić na zajęcia nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem i zaraz po zakończeniu zajęć opuścić budynek
 7. Na teren szkoły może wejść z dzieckiem/dziećmi tylko 1 opiekun/rodzic.
 8. Osoby przebywające w budynku szkoły zobowiązane są do zachowania dystansu między sobą min. 1,5 m.
 9. Wszystkie osoby wchodzące do Studia Twist mają obowiązek dezynfekowania dłoni, zakrywania ust i nosa (poza zajęciami na sali)
 10. Opiekun/rodzic powinien być przygotowany na szybką i skuteczną komunikację z naszą szkołą w razie podejrzenia stanu chorobowego uczestnika. W razie problemu z odebraniem telefonu ze szkoły należy jak najszybciej oddzwonić.
 11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 12. Każdy uczestnik ma obowiązek wypełnienia i oddania w biurze oświadczenia o stanie zdrowia, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun.
 13. W celu załatwienia spraw bieżących biuro będzie otwarte w trakcie trwania zajęć lub w innym terminie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

 

 

 

Udostępnij ten wpis Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email