Cennik

JOGA - 90minwejście jednorazowe/próbne - 45zł
4 kolejne wejścia - 130zł
PILATES - 60 minwejście jednorazowe/próbne - 40zł
4 kolejne wejścia - 100zł
FIT MAMA (opieka dla dziecka w cenie) - 60 minwejście jednorazowe/próbne - 40 zł
4 kolejne wejścia - 100 zł
TANIEC - DOROŚLI - 60 minwejście jednorazowe/próbne - 40zł
4 kolejne wejścia - 100zł
TRENING PERSONALNY - 60min150zł
ZAJĘCIA TANECZNE INDYWIDUALNE - 60min130zł
ZAJĘCIA DLA DZIECI:
GORDONKI - zajęcia umuzykalniające - 45 min
(zajęcia wstrzymane do odwołania)
wejście jednorazowe/próbne - 45zł
4 kolejne wejścia - 100zł
SMYKO MULTISENSORYKA - 45minwejście jednorazowe/próbne - 45zł
4 kolejne wejścia - 120zł
MELOMALUSZEK - zajęcia umuzykalniające - 45minwejście jednorazowe/próbne - 45min
4 kolejne wejścia - 100zł
TANIEC - 45min/55minjednorazowe - 35zł
4 kolejne wejścia - 100zł
8 kolejnych wejść - 170zł
12 kolejnych wejść - 220zł
TANIEC - 90minjednorazowe - 45zł
4 kolejne wejścia - 150zł
AKROBATYKA - 60minjednorazowe - 40zł
4 kolejne wejścia - 120zł
8 kolejnych wejść - 220zł

1. Uczestnik może wykupić dowolną ilość wejść na wybrane zajęcia zgodnie z powyższym cennikiem ( nie dotyczy dzieci z grup reprezentacyjnych).

2. Zajęcia taneczne i akrobatyka rozliczane są miesięcznie tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca za faktyczną ilość konkretnych zajęć wypadających w danym miesiącu.

3. Uczestnik może skorzystać z innych zajęć w ramach wykupionych wejściówek, jednakże tylko w terminie nie przekraczającym daty ważności karnetu, lub danego miesiąca kalendarzowego.

4. Warunkiem uczestnictwa dzieci w reprezentacyjnych formacjach tanecznych: TWISTER i MAŁY TWISTER jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów dzieci, odrębnej umowy regulującej zasady przynależności do formacji.
KARNETY – warunki korzystania:
– karnety są wydawane przy wykupie minimum 4 kolejnych wejść.
– upoważniają do korzystania wyłącznie z zajęć dla dorosłych.
– karnety są wystawiane na okaziciela i zachowują ważność przez 28 kolejnych dni od daty zakupu.
– na jeden karnet może wejść 1 lub więcej osób.
– karnety nie obejmują zajęć tanecznych, akrobatyki i zajęć indywidualnych.
Za zajęcia nie objęte karnetami płatności dokonujemy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu (nie w trakcie!). Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą przyjmowane na zajęcia. Studio Tańca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia z własnej winy (m.in. z powodu: choroby, zmiany planu innych zajęć, przeprowadzki do innego miasta, itp. Itd.). W przypadku odwołania zajęć przez Studio Tańca Uczestnik otrzyma zwrot należnej kwoty za konkretne zajęcia.

UWAGA!
Dla drugiego dziecka z tej samej rodziny przysługuje 10% zniżki, a dla trzeciego dziecka 20%.
Honorujemy karty Benefit Multisport, OKSystem i Fit profit.
Karty MultiSport – ZASADY KORZYSTANIA! Informujemy, że wszyscy użytkownicy kart Multisport (Benefit) są zobligowani do dokonania rezerwacji zajęć oraz do wpłaty kaucji za te zajęcia.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą z firmą Benefit Systems, użytkownicy kart MultiSport korzystający z Zajęć Joga, są zobowiązani do uiszczenia dopłaty w wysokości 10 PLN do każdorazowego wejścia w naszym obiekcie.
Podczas dokonywania rezerwacji zajęć pobierana jest kaucja w wysokości odpowiadającej ilości wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Kaucja jest zwrotna w całości na koniec danego okresu rezerwacji, jeśli wszystkie zarezerwowane wejścia zostaną wykorzystane (w terminie pierwotnej rezerwacji lub w ramach odpracowania).
Zajęcia można odpracować tylko w ustalonym okresie rezerwacji.
Kaucja przechodzi na własność Studia w razie nieodwołania lub niewykorzystania rezerwacji zajęć.
W przypadku utracenia kaucji klient będzie musiał wpłacić następną kaucję, by móc skorzystać z kolejnych zajęć.
Posiadacz karty jest zobowiązany pokazać oprócz karty, dowód osobisty lub inny dokument aby mógł potwierdzić swoją tożsamość prowadzącemu.
Po akceptacji aktywnej karty przez terminal (urządzenie sprawdzające ważność karty) osoba podpisuje się na specjalnie do tego przygotowanym formularzu.

Copyright © 2008-2019 Studio tańca i ruchu "Twist"